a

Welkom op de website van de Praktijk voor Orthopedagogiek, Psychodiagnostiek en Onderwijsondersteuning.

Even kennismaken:
De praktijk bestaat uit deskundigen uit het onderwijsveld en de kinder- en jeugdpsychiatrie. Alle medewerkers hebben ruime ervaring op het gebied van onderwijsondersteuning en psychodiagnostiek. Een aantal van ons is tevens als docent verbonden aan diverse (post) HBO. Hiernaast verzorgen wij gastcolleges over diverse onderwerpen, ouder informatie-avonden en zijn wij betrokken bij deskundigheidsbevordering van schoolteams. Te denken valt hierbij aan: na- en bijscholing over diverse onderwerpen, consultatieve leerkrachtbegeleiding alsook het helpen bij het opstellen van handelingsplannen etc.

Bij de Praktijk voor Orthopedagogiek en Psychodiagnostiek kunt u terecht voor:

PSYCHODIAGNOSTISCH ONDERZOEK o.a. naar:
 
  Intelligentie (inclusief hoogbegaafd)
    Leerproblemen (dyslexie, dyscalculie, Non-verbale-leerstoornissen (NLD) etc.)
    Sociaal-emotionele problematiek
    Gedragsproblemen
    Psychische problematiek bijv. dwanghandelingen, depressie, angsten
    ADHD en ADD
    Schoolkeuze Onderzoek Voortgezet Onderwijs
    Second opinion (als er tegenvallende resultaten zijn bij bijvoorbeeld het schoolkeuze onderzoek of men kan zich niet vinden in voorgaand onderzoek)

Het psychodiagnostisch onderzoek kan desgewenst op school of in eigen praktijk worden uitgevoerd. Na afronding van het onderzoek vindt er een adviesgesprek plaats en ontvangt u een uitgebreid rapport met advies. Desgewenst vinden de adviesgesprekken plaats bij u thuis, op school, of in de eigen praktijk.

BEHANDELING:

Er worden geen langdurige behandelingstrajecten aangeboden. Indien dit noodzakelijk blijkt wordt u hiertoe doorverwezen voor passende hulpverlening.


BEGELEIDINGSAANBOD:
    Kinderen met leerproblemen
    Ouderbegeleiding
    Begeleiding van de school en eventuele opstelling van handelingsplannen
    Sociale vaardigheidstrainingen

NASCHOLING SCHOOLTEAMS:
    M.b.t. afzonderlijke thema’s (ADHD, AUTISME, NLD, Gedrag- en emotionele problemen)
    Leerlingenzorg
    Sociaal-emotionele ontwikkeling (invoering “pest-protocol”, Pedagogisch Klimaat etc.)
    Opzetten van sociale vaardigheidstrainingen binnen school waarvoor leerkrachten in groepsverband met andere scholen worden opgeleid.
    School Video-Interactie-Begeleiding (S.V.I.B.)

ADRES:
Praktijk voor Orthopedagogiek, Pyschodiagnostiek en Onderwijsondersteuning
Drs. Jeannette Visscher (Psychodiagnost, Orthopedagoog-generalist NVO, onderwijsadviseur, supervisor NVO)
Zilverijzer 6, 1132 PX  Volendam
Telefoon: 06-51002183
E-mail: info@praktijk-visscher.nl

Internetadres : http://www.praktijk-visscher.nl/

BEREIKBAARHEID:
U kunt zich telefonisch, schriftelijk of per e-mail aanmelden. Bij telefonisch aanmelding wordt u doorverbonden met de automatische telefoonbeantwoorder. U kunt hier uw naam en telefoonnummer inspreken, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.

VERWIJZINGEN:
Vele verwijzingen komen via scholen of het hulpverleningscircuit tot stand. U kunt zich ook zelf bij de praktijk aanmelden.

TARIEVEN:
Volgens opgave praktijk.